Wie zijn we


Wie zijn we?

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen.
Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij.
Het belangrijkste in het gedachtengoed van de Orde is het idee dat mensen elkaars broeders en zusters zijn.
Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving.

Samenvattend kunnen we zeggen dat Odd Fellows streven naar een grotere harmonie in de samenleving door :

het geven van Vriendschap

het bewijzen van Liefde (naastenliefde)

het zoeken naar Waarheid

openstaan voor de medemens ongeacht ras, kleur of geaardheid

verdraagzaamheid betrachten

hulp bieden waar mogelijk

werken aan zichzelf

Odd Fellows stimuleren en inspireren elkaar tijdens de bijeenkomsten die regelmatig plaatsvinden.
De uitwisseling van gedachten in een sfeer van openheid draagt bij tot zelfontplooiing en leidt tot nieuwe inzichten.
We worden dus letterlijk wijzer van ons lidmaatschap.

Afkomst, opleiding, intelligentie of maatschappelijke positie vinden we niet zo belangrijk - het gaat veel meer om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven.

De Odd Fellows zijn deel van de Independent Order of Odd Fellows (I.O.O.F) en kunnen terecht bij een mannenloge of een vrouwenloge of recentelijk bij een gemengde loge. De Brabo loge was de eerste gemengde loge in België en Nederland.En wat doen we?

Een wereldwijde organisatie die dit jaar haar 200 jarig bestaan viert.

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren

voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en

handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de

maatschappij.

Ethisch handelen staat daarbij voorop.
De meeste Odd Fellows zijn actief op maatschappelijk gebied, individueel of samen met andere leden.

Onze activiteiten zijn in de eerste plaats gericht op de naaste omgeving. Het uiteindelijke streven is harmonie onder de mensen.

Odd Fellows stimuleren en inspireren elkaar tijdens de bijeenkomsten die regelmatig plaatsvinden. De uitwisseling van gedachten in een sfeer van openheid draagt bij tot zelfontplooiing en leidt tot nieuwe inzichten.
We worden dus letterlijk wijzer van ons lidmaatschap.

Afkomst, opleiding, intelligentie of maatschappelijke positie vinden we niet zo belangrijk; het gaat veel meer om een levenshouding die bijdraagt aan positief denken en handelen in het dagelijks leven.

Over het ontstaan van de Odd Fellows bestaan veel verhalen.

De Orde is niet in de Middeleeuwen ontstaan, de eerste Odd Fellows moeten wij zoeken in Londen in de eerste helft van de 18e eeuw.

Daar ontstond de eerste loge waarschijnlijk omstreeks 1736. In 1748 blijkt er al een behoorlijke organisatie te bestaan, want dan lezen we over het bestaan van de Loyal Aristarchus Loge nr. 9 van de Orde der Odd Fellows.

Wat zijn onze idealen, en waar streven we naar?

Samenvattend zouden we kunnen zeggen dat Odd Fellows

streven naar een grotere harmonie in de samenleving door:

· het geven van Vriendschap

· het bewijzen van Liefde

· het zoeken naar Waarheid

· openstaan voor de medemens ongeacht ras, kleur of geaardheid

· verdraagzaamheid betrachten

· hulp bieden waar dat mogelijk is

· werken aan zichzelf

Het zal u duidelijk zijn dat “Odd Fellow zijn” eigenlijk een levenshouding en een manier van leven is.
Odd Fellows gaan de dialoog aan met anders denkenden en willen bruggen slaan waar een kloof is ontstaan.

Odd Fellows inspireren elkaar om een steentje bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving