Onze geschiedenis

THOMAS WILDEY

Rond 1800 emigreerden veel Engelsen naar Noord-Amerika, waaronder ook een aantal Engelse Odd Fellows. Deze geëmigreerde, uitsluitend mannelijke, Odd Fellows ontmoetten elkaar in de plaatselijke herbergen.

Op maandagavond 26 april 1819, in de ‘Zeven Sterren Herberg’ in Baltimore, richtte de smid Thomas Wildey de Washington Loge Nr. 1 in Baltimore op.

Na een oproep in een plaatselijke krant verzamelde zich een aantal personen in deze herberg en zo werd de eerste Odd Fellow loge in de U.S.A. gesticht. Thomas Wildey, de initiatiefnemer, werd unaniem gekozen als ‘Grand Master’.

Dit moment is het begin van de Independent Order of Odd Fellows (IOOF).

Vanwege de politieke verwikkelingen in Europa in het tweede deel van de 19e eeuw, emigreerden veel Scandinaviërs en Duitsers naar de Verenigde Staten.
Zij ontmoetten daar de Odd Fellows en er ontstonden zelfs loges waarin de zittingen werden gehouden in de landstaal van de leden.

Vandaar was het nog maar een kleine stap om de IOOF in Europa te vestigen.
Rond 1870 was de Orde vertegenwoordigd in Duitsland, Scandinavië en Zwitserland.

De Amerikaanse vicepresident Schuyler Colfax is de man, die zijn mede Odd Fellows zover heeft gekregen dat ze ermee instemden dat vanaf 1851 ook vrouwen lid konden worden van de Independent Order of Odd Fellows.

De vrouwelijke leden van de Odd Fellows noemen zich Rebekkah’s. Vanaf 1868 kennen de Rebekkah’s eigen loges.

NAAMGEVING ODD FELLOWS

De herkomst van de naam Odd Fellows is onduidelijk.
Voorlopig lijkt de hierna beschreven herkomst het meest logisch, tot we een historisch beter onderbouwd verhaal hebben gevonden.

Na de stichting van de eerste Vrijmetselaars Grootloge in 1717 waren niet alle broeders van bestaande loges bereid zich daarbij aan te sluiten.
Er werden namelijk steeds meer invloedrijke lieden, zoals hertogen, grote geleerden e.d., lid van de loges.
Zij gingen steeds meer de dienst uitmaken. Daardoor voelde de “gewone man” zich niet meer thuis in de loge.

Die “overgebleven Broeders”, de “Odd Fellows” dus, stichtten korte tijd later hun eigen Orde.

Hoewel aanvankelijk de Odd Fellow ritualen sterke overeenkomst vertoonden met die van de Vrijmetselaars, is uit de Odd Fellow ritualen uit 1797 al duidelijk dat wij als Odd Fellows een ander verhaal te vertellen hebben.