Activiteiten


European Youth Tour Odd Fellow Jeugdprijs


Odd Fellow jeugdprijs en de Verenigde Naties.

Bij de Odd Fellows in Nederland en België is er een speciale commissie die zich bezig houdt met jeugdactiviteiten.

Deze commissie vormt de schakel tussen de Odd Fellows en jongeren in onze samenleving.

De jeugdcommissie organiseert en coördineert een jaarlijkse essay wedstrijd.

Daarnaast onderhoudt de jeugdcommissie ook contacten met de jeugdcommissies van de Odd Fellows in andere landen.

Winnaars van de jaarlijkse essay wedstrijd krijgen een reis aangeboden en brengen o.a. een bezoek aan de vergadering van de Verenigde Naties.


Wat houdt deze essay wedstrijd in?

Zoals reeds telefonisch vermeld betreft het een jaarlijkse wedstrijd voor 5
e jaarstudenten hoger middelbaar onderwijs uit verscheidene landen.

Europa nam voor de eerste keer deel aan deze wedstrijd in 1998.

Om u een idee te geven, volgende Europese landen nemen deel aan deze wedstrijd: o.m. Noorwegen, Finland, Duitsland, Polen, Nederland, Zwitserland.

De Brabologe uit Zandhoven is de eerste Belgische Loge die in 2020 aan deze wedstrijd deelneemt.

Uw school is, samen met anderen, geselecteerd om deel te nemen aan deze wedstrijd.

Uit deze scholen zal er één gekozen worden om aan de wedstrijd deel te nemen.

De kandidaten hebben de leeftijd van 17 / 18 jaar wanneer de reis aanvangt.

We verwachten van de studenten dat ze vloeiend Engels spreken en dat ze over een zekere volwassenheid bezitten om dit alles te kunnen verwerken en zo een bijdrage te leveren aan het groepsproces van de internationale studenten.

In 2019-2020 ging de inhoud over “duurzaamheid en klimaat”.

Andere onderwerpen handelden over “mensenrechten”” en “wereldvrede”.
Het thema voor 2020-2021 is “overbevolking”.

Dit betekent dat wanneer de wedstrijd in het jaar 2020 plaatsvindt de reis in 2021 zal doorgaan.De wedstrijd verloopt als volgt:

De leerkrachten kunnen de wedstrijd in hun lessenpakket opnemen of extra aanbieden aan de studenten die wensen deel te nemen.

Het essay zal een tweetal A4 formulieren omvatten.

Na het indienen van de werken door de leerlingen zal de leerkracht hieruit 5 studenten selecteren.

Deze studenten zullen we uitnodigen voor een gesprek in het Engels.

Daarna maken we de uiteindelijke winnaar bekend tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van de ouders, de schooldirectie, leerkrachten, onze loge, de lokale pers, enz…

De laureaat zal een certificaat ontvangen samen met de reis.

De overige 4 geselecteerden zullen eveneens een certificaat ontvangen.

Om een klein voorproefje te geven: de winnaars van 2019-2020 krijgen een verblijf van 3 dagen in Ijsland, waar ze mogen deelnemen aan excursies rond klimaat en duurzaamheid.

Op dit vlak speelt Ijsland een vooraanstaande rol in Europa.

Vervolgens krijgen de 40 afgevaardigden in New York USA, naast het bezoek aan diverse bezienswaardigheden, in het gebouw van de Verenigde Naties een introductie over de werkzaamheden van de VN in het kader van de rechten van de mens.

Daarna bezoeken ze in Washington DC enkele belangrijke gebouwen en plekken die een rol hebben gespeeld in het ontstaan van onze westerse democratie.Dit is voor onze jongeren een uitgelezen kans tot een onvergetelijke beleving samen met andere jongeren uit Europa.

In het verleden zijn er hechte vriendschappen ontstaan en heeft deze ervaring geleid tot een positieve beïnvloeding van hun studies en keuzemogelijkheden.

De kosten van de reis worden volledig gedragen door de Odd Fellows.

Voor het zakgeld zorgt de jongere zelf.

We nodigen u graag uit op 18 oktober in onze lokalen te Massenhoven.

De winnaars van de Odd Fellow Jeugdprijs 2017 komen een prachtige voordracht geven over hun ervaringen tijdens de reis.

Er zal ook voldoende gelegenheid zijn om met hen persoonlijk te praten en vragen te stellen.

We kijken ernaar uit om jullie te mogen verwelkomen.